ID: 195

MV THAI BINH 039

 • Trọng tải:
  9161
 • Nhật ký chuyến đi:
  07/01/19 - 13/01/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
  02/03/19 - 07/03/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
  17/07/19 - 22/07/19: Batangas (PH) - Philippines
  26/09/19 - 01/10/19: Poro Point (PH) - Philippines
  20/11/19 - 25/11/19: Kuching (MY) - Malaysia
  20/01/20 - 26/01/20: Labuan (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  20/01/20 - 26/01/20: Labuan (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  -OPEN SUAO, TAIWAN 07TH JAN., 2019.
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV THAI BINH 039

VIETNAM FLAG, BUILT 2013.

9,161.8 DWT ON 7.15M, TPC 14MT.

GRT/NRT 5,758MT/3,692MT.

GRAN/BALE 12,002/11,522(M3)

LOA/BM 117.40M/17.60M.

CRANE 3 UNITS X 15.0MT.

SD, GENERAL CGO SHIP, FOLDING TYPE HATCH COVER.

3 HOLDS/ 3 HATCHS.

HATCH SIZE : NO.1 (21.67M X 10.97M).

 1. NO.2 & NO.3 (20.27 X 10.97M).

HOLD SIZE : NO.1 & NO.2 (27.3M X 17.6M X (8.2M+1.5M)).

 1. NO.3 (26.6M X 17.6M X (8.2M+1.5M)).

ALL DETAILS ABT WOG.

 

Lịch tàu mở khác
MV THANH CONG 45
Trọng tải: 3031
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV EVER COMFORT
Trọng tải: 10620
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SRI WANDARI INDAH
Trọng tải: 73852
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20
Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Prompt
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV NEW WIND
Trọng tải: 9239
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI
Trọng tải: 4739
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VIMARU PEARL
Trọng tải: 8889
Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning
MV GREEN HARVEST
Trọng tải: 49580
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning