ID: 195

MV THAI BINH 039

 • Trọng tải:
  9161
 • Nhật ký chuyến đi:
  07/01/19 - 13/01/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
  02/03/19 - 07/03/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
  17/07/19 - 22/07/19: Batangas (PH) - Philippines
  26/09/19 - 01/10/19: Poro Point (PH) - Philippines
  20/11/19 - 25/11/19: Kuching (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  20/11/19 - 25/11/19: Kuching (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  -OPEN SUAO, TAIWAN 07TH JAN., 2019.
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV THAI BINH 039

VIETNAM FLAG, BUILT 2013.

9,161.8 DWT ON 7.15M, TPC 14MT.

GRT/NRT 5,758MT/3,692MT.

GRAN/BALE 12,002/11,522(M3)

LOA/BM 117.40M/17.60M.

CRANE 3 UNITS X 15.0MT.

SD, GENERAL CGO SHIP, FOLDING TYPE HATCH COVER.

3 HOLDS/ 3 HATCHS.

HATCH SIZE : NO.1 (21.67M X 10.97M).

 1. NO.2 & NO.3 (20.27 X 10.97M).

HOLD SIZE : NO.1 & NO.2 (27.3M X 17.6M X (8.2M+1.5M)).

 1. NO.3 (26.6M X 17.6M X (8.2M+1.5M)).

ALL DETAILS ABT WOG.

 

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning