ID: 88

MV VISSAI VCT 05

 • Trọng tải:
  22502
 • Nhật ký chuyến đi:
  15/04/18 - 20/04/18: Surabaya (ID) - Indonesia
  01/05/19 - 05/05/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  13/11/19 - 20/11/19: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  13/11/19 - 20/11/19: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
 • Lịch Trình Tàu:
  N/A
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV VISSAI VCT 05

++++++++++++++++++++++++++++++

- PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG

- VOY ONLY

BUILT 2008, VIET NAMFLAG, SDBC
DWT SUMMER 22.502 MT ON 9.50M
GRT: 14.851GT, NRT: 7.158NT
LOA: 153.02 / BEAM 26 TPC (MLD): 33.3 MT
5H/5H; GR/BL: 27,607.46 / 27,415.16 CBM
H.COVERS: F&A FOLDING TYPE
CRANES: 3 X 25 MTS SWL OR 4 X 20 MTS SWL
CLASS: VR/NK / PNI CLUB:COVERED
ALL DETS ABT WOG

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 18/02/20 - 23/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning
MV GREEN HARVEST
Trọng tải: 49580
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PHUONG NAM 1
Trọng tải: 6544
Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PNT MIGHTY
Trọng tải: 12947
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV BAI HUA
Trọng tải: 7847
Thời gian tàu mở: 22/01/20 - 27/01/20
Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HOANG TRIEU 68 
Trọng tải: 7080
Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning