ID: 88

MV VISSAI VCT 05

 • Trọng tải:
  22502
 • Nhật ký chuyến đi:
  15/04/18 - 20/04/18: Surabaya (ID) - Indonesia
  01/05/19 - 05/05/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  13/11/19 - 20/11/19: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  13/11/19 - 20/11/19: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
 • Lịch Trình Tàu:
  N/A
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV VISSAI VCT 05

++++++++++++++++++++++++++++++

- PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG

- VOY ONLY

BUILT 2008, VIET NAMFLAG, SDBC
DWT SUMMER 22.502 MT ON 9.50M
GRT: 14.851GT, NRT: 7.158NT
LOA: 153.02 / BEAM 26 TPC (MLD): 33.3 MT
5H/5H; GR/BL: 27,607.46 / 27,415.16 CBM
H.COVERS: F&A FOLDING TYPE
CRANES: 3 X 25 MTS SWL OR 4 X 20 MTS SWL
CLASS: VR/NK / PNI CLUB:COVERED
ALL DETS ABT WOG

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/07/20 - 15/07/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV VSG DREAM
Trọng tải: 7748
Thời gian tàu mở: 04/07/20 - 09/07/20
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/INDIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 369
Trọng tải: 5360
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning