ID: 88

MV VISSAI VCT 05

 • Trọng tải:
  22502
 • Nhật ký chuyến đi:
  15/04/18 - 20/04/18: Surabaya (ID) - Indonesia
  01/05/19 - 05/05/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  13/11/19 - 20/11/19: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  13/11/19 - 20/11/19: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
 • Lịch Trình Tàu:
  N/A
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV VISSAI VCT 05

++++++++++++++++++++++++++++++

- PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG

- VOY ONLY

BUILT 2008, VIET NAMFLAG, SDBC
DWT SUMMER 22.502 MT ON 9.50M
GRT: 14.851GT, NRT: 7.158NT
LOA: 153.02 / BEAM 26 TPC (MLD): 33.3 MT
5H/5H; GR/BL: 27,607.46 / 27,415.16 CBM
H.COVERS: F&A FOLDING TYPE
CRANES: 3 X 25 MTS SWL OR 4 X 20 MTS SWL
CLASS: VR/NK / PNI CLUB:COVERED
ALL DETS ABT WOG

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV UNIVERSE HONESTY
Trọng tải: 28250
Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning