RICE IN BAG FROM VIETNAM TO SOUTH CHINA

 • Hàng hóa:
  RICE BRAN IN 50KG/BAG
 • Số lượng hàng (Tấn):
  2000-4000
 • Thời gian & Cảng xếp hàng:
  19/03/18 - 29/03/18: Can Tho (VN) - Viet Nam
 • Cảng dỡ hàng:
  South China (CN) - (China)
 • Mức xếp/dỡ:
  CQD BENDS
 • Trạng thái:
  Prompt
 • Giá đề nghị:
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

2000 MTS - 4000 MTS RICE BRAN IN 50KG/BAG

CAN THO - HAIKOU/ FANGCHENG/ ZHANJIANG

PROMPT

CQD BENDS

INVITE OWNER’S FRT ON FIO TERM

2.5% TTL

Lịch xếp hàng khác
FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_PHILIPPINES

Hàng hóa: BULK CARGO

Số lượng hàng (Tấn): ANY SIZE

Thời gian xếp hàng: 07/11/19 - 14/11/19

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (PH) - Philippines

Trạng thái: Hot to fix

8,000 mts 5 pct moloo bulk Limestone

Hàng hóa: bulk Limestone

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 15/11/19 - 20/11/19

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Visakhapatnam (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 2000/2000

Trạng thái: Openning

ABT 60000MT LIMESTONE IN BULK 10PCT MOLCO

Hàng hóa: LIMESTONE IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 60000

Thời gian xếp hàng: 15/11/19 - 01/11/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Caofeidian (N.CN) - China

Mức xếp/dỡ: 8000/15000

Trạng thái: Openning

ABT 2400MT ORE IN TON BAG

Hàng hóa: ORE IN TON BAG

Số lượng hàng (Tấn): 2400

Thời gian xếp hàng: 24/10/19 - 31/10/19

Cảng xếp hàng: Fangcheng (S.CN) - China

Cảng dỡ hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Spot

PROJECT CARGO_BREAK BULK FRM HCM TO TAICHUNG

Hàng hóa: PROJECT CARGO_BREAK BULK

Số lượng hàng (Tấn): 265MT_ ABOUT 1643 CBM

Thời gian xếp hàng: 29/10/19 - 05/11/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Spot

8,000-10,500MTS FELDSPAR FM THAILAND TO BANGLADESH

Hàng hóa: FELDSPAR IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 8000-11000

Thời gian xếp hàng: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng xếp hàng: Thasala (TH) - Thailand

Cảng dỡ hàng: Chittagong (BD) - Bangladesh

Mức xếp/dỡ: 4000/2000

Trạng thái: Hot to fix

Max 22,500mts river sand in bulk

Hàng hóa: RIVER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 22500

Thời gian xếp hàng: 14/10/19 - 18/10/19

Cảng xếp hàng: Pekan (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Macun (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 6000/8000

Trạng thái: Spot

15,000MTS PKE IN BULK FM INDO TO CHINA

Hàng hóa: PKE IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 15,000 +/-10%

Thời gian xếp hàng: 06/10/19 - 10/10/19

Cảng xếp hàng: Belawan (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Fangcheng (S.CN) - China

Mức xếp/dỡ: 4000/2000

Trạng thái: Spot

10,000MTS BALL CLAY IN BULK FM LUMUT TO BANGLADESH

Hàng hóa: BALL CLAY IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 25/10/19 - 30/10/19

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Chittagong (BD) - Bangladesh

Mức xếp/dỡ: 4000/1200

Trạng thái: Hot to fix

6,000-8,000mts bulk Clinker fm vietnam to malaysia

Hàng hóa: bulk Clinker

Số lượng hàng (Tấn): 6000-8000

Thời gian xếp hàng: 11/10/19 - 20/10/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Kuching (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: 2000/2000

Trạng thái: Hot to fix