Tin tức

Học Làm Giàu
Mẫu số chung của tất cả các cấp độ giàu có đều là thời gian. Dù làm bất kỳ việc gì, bạn vẫn phải mất nhiều năm mới tích lũy được của cải.  
23/12/2018
Tin Chuyên Ngành
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc ...
27/09/2018
Tin Tài Chính-Chứng Khoán
Forbes đánh giá Vietcombank có chất lượng tài sản tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam...
01/08/2018
28/03/2020
Nhiên liệu cặn chủ yếu được chia thành hai loại theo thông số kỹ thuật IFO 380 và IFO 180, với tỷ lệ giữa phần dầu cặn và phần cất là hoàn toàn trái ngược với MDO. Đối với IFO 380 98% là dầu cặng và 2% dầu chưng cất, đối với IFO 180 88% là dầu cặn và 12% dầu chưng cất.
24/03/2020
MV EASTERN RUBY
12/02/2020
Chỉ cần nhớ kĩ 6 điều đơn giản này, cuộc sống sẽ đơn giản hơn đi mỗi ngày
27/04/2019
For providing worldwide transport solutions for bulk and break bulk cargoes, we are in direct contact with a wide network of nameable partners and shipping companies.