Từ khóa: giữ hàng hóa để yêu cầu người thuê tàu trả tiền cước

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

12/03/2019
Chủ tàu cần phải xác định xem nếu hợp đồng thuê tàu sẽ cấp cho ông ấy một quyền giam giữ đối với hàng hóa trong vấn đề không thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền cước thuê tàu hay không. Điều khoản giam giữ hàng hóa thật rõ ràng nên được soạn thảo, nó sẽ dễ dàng cho chủ tàu để xác định phạm ...