Fleet

handy & Handymax
Handy và Handymax: theo truyền thống, chủ lực của thị trường tàu chở hàng khô xô, tàu Handy và Handymax thông dụng có trọng tải 60.000 DWT trở xuống. Tàu Handymax tiêu biểu dài khoảng 150 đến 200m, và đôi khi bị hạn chế về bến tàu hàng dạng khô xô đặc biệt (các bến như vậy ở Nhật Bản chỉ cho tàu dưới 190m cập cầu). Thiết kế của các tàu Handymax hiện tại với cỡ tàu tiêu biểu là 52.000 đến 58.000 DWT, có 5 hầm hàng và 5 cần cẩu có khả năng cẩu được 30 khối hàng.
Multi-Purpose
 • Built
  2011
   
 • DWAT (t)
  93028
   
 • CBF Grain
  110,300.00 m³
   
Log Carriers
 • Built
  2011
   
 • DWAT (t)
  93028
   
 • CBF Grain
  110,300.00 m³
   
Domestic transportation
Domestic transportation