News

Learning Enrichment
Mẫu số chung của tất cả các cấp độ giàu có đều là thời gian. Dù làm bất kỳ việc gì, bạn vẫn phải mất nhiều năm mới tích lũy được của cải.  
23/12/2018
specialized knowledge
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc ...
27/09/2018
21/09/2022
FIRM CARGO OFFER
16/09/2022
END OF AUGUST 2022, 3600 TONS OF BAGGED FERTILIZER HAS SHIPPED BY TOANTHANG SHIPPING FROM ISABEL PORT, PHILIPPINES TO KHANH HOI PORT, VIETNAM SAFELY AND SUCCESSFULLY.
13/09/2022
MIDDLE AUGUST 2022, 3400 TONS OF BAGGED FERTILIZER WAS SHIPPED BY TOANTHANG SHIPPING FROM ISABEL PORT, PHILIPPINES TO KHANH HOI PORT, VIETNAM SAFELY AND SUCCESSFULLY.
07/08/2022
IN JULY 2022, 5,517 TONS OF BAGGED SUGAR WAS CARRIED BY TOANTHANG SHIPPING FROM BANGKOK PORT, THAILAND TO SUBIC PORT, PHILIPPINES.
29/06/2022
    Following the orders that have been successfully shipped, ToanThang Shipping continues to   promote new shipping orders for items such as fertilizers, rice sacks, iron and steel, agricultural products, product ranges, super-weight equipment for large projects ...  And of course,  throughout the  implementation of our company, we always follow highly ...