News

Learning Enrichment
Mẫu số chung của tất cả các cấp độ giàu có đều là thời gian. Dù làm bất kỳ việc gì, bạn vẫn phải mất nhiều năm mới tích lũy được của cải.  
23/12/2018
specialized knowledge
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc ...
27/09/2018
22/01/2018
TOANTHANG Shipping is on recruitment for the following positions:RECRUITMENT FOR BULK CARGO SALES---HOT1. Sales in Bulk Cargo: 01 person.* Place of working: District 7, Ho Chi Minh City2. Application Time: From 05 APIL to 15 APRIL 2021.Requirements: - Female - Graduated from Maritime University or Economic sectors related to maritime field   - Age: from 24 – 27 - ...
27/01/2021
In mid-December 2020, our company received 2 orders from 2 familiar suppliers as belows: Shipment 1 is 3,000 MTS MOP IN 1MT JUMBO BAG and Shipment 2 is 4000 MTS MORE CHOPTN BAGGED FERTILIZER IN 50KG-BAG.
27/01/2021
MV A RACER HAS LOADED 3940 MTS BOBINAS DE ACERO GALVANIZADO FROM VIETNAM TO CUBA.
27/01/2021
MV VIET HAI SUN HAS LOADED 7000 MTS FERTILIZER IN BAG FROM ISABEL, LEYTE, PHILIPPINES TO QUY NHON PORT AND HO CHI MINH CITY PORT, VIETNAM.
14/01/2021
Following the success of previous shipments, Toan Thang Shipping has just successfully shipped a shipment of about 7097 MT Fertilizer in bags from Zhangjiagang, China to Ho Chi Minh Port, Viet Nam.