News

Learning Enrichment
Mẫu số chung của tất cả các cấp độ giàu có đều là thời gian. Dù làm bất kỳ việc gì, bạn vẫn phải mất nhiều năm mới tích lũy được của cải.  
23/12/2018
specialized knowledge
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc ...
27/09/2018
27/01/2021
MV A RACER HAS LOADED 3940 MTS BOBINAS DE ACERO GALVANIZADO FROM VIETNAM TO CUBA.
27/01/2021
MV VIET HAI SUN HAS LOADED 7000 MTS FERTILIZER IN BAG FROM ISABEL, LEYTE, PHILIPPINES TO QUY NHON PORT AND HO CHI MINH CITY PORT, VIETNAM.
14/01/2021
Following the success of previous shipments, Toan Thang Shipping has just successfully shipped a shipment of about 7097 MT Fertilizer in bags from Zhangjiagang, China to Ho Chi Minh Port, Viet Nam.
30/12/2020
Ship brokers are specialist intermediaries/negotiators between ship owners and charterers who use ships to transport cargo, or between buyers and sellers of vessels.
30/12/2020
Do you have cereal cargoes, dry bulk cargoes? Want to export to foreign coutries but don’t know how? Welcom to Toan Thang Shipping, we will provide to you the best solutions.