News

Learning Enrichment
Mẫu số chung của tất cả các cấp độ giàu có đều là thời gian. Dù làm bất kỳ việc gì, bạn vẫn phải mất nhiều năm mới tích lũy được của cải.  
23/12/2018
specialized knowledge
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc ...
27/09/2018
28/03/2020
Residual fuel is mainly presented by two specifications IFO 380 and IFO 180, where ratio between residue and distillate is quite opposite from MDO. For IFO 380 98% of residue to 2% of distillate, and for IFO 180 88% residue to 12% distillate.
24/03/2020
MV EASTERN RUBY
12/02/2020
Chỉ cần nhớ kĩ 6 điều đơn giản này, cuộc sống sẽ đơn giản hơn đi mỗi ngày
27/04/2019
For providing worldwide transport solutions for bulk and break bulk cargoes, we are in direct contact with a wide network of nameable partners and shipping companies.