Nhật ký chuyến đi
MV VICTORIA 82
Trọng tải: 5100
Thời gian Cảng mở
09/01/19 - 16/01/19 Songkhla (TH) - Thailand
19/11/20 - 23/11/20 Port Kelang (MY) - Malaysia
13/08/21 - 18/08/21 Huangpu (S.CN) - China