Nhật ký chuyến đi
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian Cảng mở
22/03/22 - 27/03/22 Cebu (PH) - Philippines
18/01/22 - 23/01/22 Hai Phong (VN) - Viet Nam
15/04/22 - 20/04/22 Palempang (ID) - Indonesia
21/05/22 - 25/05/22 Port Kelang (MY) - Malaysia
27/06/22 - 01/07/22 Iligan (PH) - Philippines
01/09/22 - 05/09/22 Iloilo (PH) - Philippines
05/09/22 - 10/09/22 Tacloban (PH) - Philippines
21/10/22 - 26/10/22 Tacloban (PH) - Philippines
20/01/23 - 25/01/23 Tacloban (PH) - Philippines