Nhật ký chuyến đi
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian Cảng mở
10/06/22 - 15/06/22 Cagayan De Oro (PH) - Philippines
27/03/22 - 31/03/22 Tabaco (PH) - Philippines
20/07/22 - 25/07/22 Iloilo (PH) - Philippines
25/08/22 - 30/08/22 Hai Phong (VN) - Viet Nam
01/09/22 - 05/09/22 Hai Phong (VN) - Viet Nam
20/01/23 - 25/01/23 Iloilo (PH) - Philippines
21/09/23 - 26/09/23 Iloilo (PH) - Philippines