Nhật ký chuyến đi
MV SEIYO GODDESS
Trọng tải: 12217
Thời gian Cảng mở
01/06/21 - 06/06/21 Tomakomai (JP) - Japan
18/07/21 - 23/07/21 Tieshan (CN) - China
20/08/21 - 25/08/21 Jakarta (ID) - Indonesia