Voyage Memo
MV BAO TONG I
Deadweight (Dwt): 23716
Time Open Port
21/03/22 - 25/03/22 Tianjin (CN) - China
10/01/22 - 15/01/22 South China (CN) - China
19/04/22 - 24/04/22 Qingdao (CN) - China
12/05/22 - 17/05/22 Lianyungang (CN) - China
04/07/22 - 09/07/22 Bahodopi (ID) - Indonesia