Nhật ký chuyến đi
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian Cảng mở
01/09/22 - 05/09/22 Iloilo (PH) - Philippines
29/04/24 - 03/05/24 Bacolod (PH) - Philippines