Nhật ký chuyến đi
MV GLOBAL DIAMOND
Trọng tải: 24801
Thời gian Cảng mở
03/09/18 - 08/09/18 General Santos (PH) - Philippines
15/08/21 - 20/08/21 OPEN SEA (VN) - Viet Nam