ID: 641

MV BAO TONG I

 • Trọng tải:
  23716
 • Nhật ký chuyến đi:
  10/01/22 - 15/01/22: South China (CN) - China (Fixed/closed)
  21/03/22 - 25/03/22: Tianjin (CN) - China (Fixed/closed)
  19/04/22 - 24/04/22: Qingdao (CN) - China (Fixed/closed)
  12/05/22 - 17/05/22: Lianyungang (CN) - China (Fixed/closed)
  04/07/22 - 09/07/22: Bahodopi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  04/07/22 - 09/07/22: Bahodopi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SOUTH CHINA O/A EARLY JAN 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV BAO TONG I


BULK CARRIER/LOG FITTED

ABT 23,716 TDWT ON 9.56 M

BLT 1/1995 KANASASHI - TOYOHASHI, JAPAN

LOA 150.52 M / BR 26.05 M / DEPTH 13.2 M

GRT 14431, NRT 8741

NK CLASS  , SS+DD passed 10/2019 Next SS due 10/2024, Next DD due 09/2022

4 HO/ 4 HA CAPACITY ABT 31249 M3(G), 30169 M3(B)

CR 3 X 30 T  CRANES

CONSTANT 280 MT,

DEAD BALLAST 210 MT 

BALLAST ABT 10KN  ABT 11.5MT LSFO+ ABT 1.8MT MGO

LADEN  ABT 10KN ABT 12MT LSFO + ABT 1.8MT MGO

IDLE LSMGO ABT 1.5MT

WORKING LSMGO ABT 2.4MT

ADA

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning