ID: 83

MV BMC ALPHA

 • Trọng tải:
  8700
 • Nhật ký chuyến đi:
  22/04/21 - 27/04/21: Chittagong (BD) - Bangladesh
  24/10/20 - 29/10/20: Isabel (PH) - Philippines
  27/01/19 - 05/02/19: Ozamis (PH) - Philippines
  20/05/18 - 25/05/18: Qui Nhon (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  22/04/21 - 27/04/21: Chittagong (BD) - Bangladesh
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-FAR EAST-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  N/A
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV BMC ALPHA

IMO: 9353462. SHIP TYPE: GENERAL CARGO/LUMBER CARRIER , SHIP : PANAMA FLAG,

CLASS: NK, CALL SIGN: 3EZB7, PORT OF REGISTRY:PANAMA

BULK: 2006 AT :BEN KIEN SHIPYARD / NAKATANI SHIP BUILDING JAPAN, SINGLE DECK

LOA: 111.688 M, BREATH: 18.60M, DRAFT: 7.615M

DWT/GRT/NRT: 8700 / 5702 / 3145

SPD: 11.0KTS , GRAIN/BALE : 10,944 M3/10,347 M3

DEERRECK: 1 TWIN X 60MT; 1 DERRICK X 30MT; 1 CRANE X 30MT

HOLD/ HATCH: 2HO/HA, HATCH DEMENSION: 27.35 X 10.4 M/ 28.0 X 10.4 M PONTOON TYPE. GRAIN / BALE: 10944MT/10347M3

STANCHION HEIGHT: ABT 6.0 M

1 TWIN CRANE X 60MT(in the central): out reach from ship side is max 13m, safe working 10m

1 DERRICK X 30MT (next to cabin): out reach from ship side is 9m

1 CRANE X 30MT (at fore): out reach from ship side is max 13m, safe working 10m

TPC 17.4

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 08/10/22 - 13/10/22
Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22
Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 21/10/22 - 26/10/22
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning