ID: 1090

MV DONG FANG WEI YE

 • Trọng tải:
  35056
 • Nhật ký chuyến đi:
  24/04/24 - 29/04/24: Cam Pha (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  24/04/24 - 29/04/24: Cam Pha (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  FAR EAST/ASIA'S/ASIAN
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN CAMPHA/VIETNAM 24/28 APR. 2024
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV DONG FANG WEI YE
FLAG: CHINA, CLASS: CCS, 
BUILD: 2010. GRT/NRT:  22458/11772,  
DWT/DRAFT: 35056.1MT/10.27M, 
TPC: 47.4MT/CM,
LOA:179.88M, LBP:172.68M.  BREADTH: 28.8M, DEPTH: 14.60M,
GEAR: 4 CRANES X 30MT, S.W.L : 24MT.
C/P SPEED/CONSUMPTION:  
LADEN: ABOUT 12.0KTS ON ABOUT 20MT/DAY LSFO AND 1.5MT LSMGO,
BALLAST: ABOUT 12.7KTS ON ABOUT 20MT/DAY LSFO AND 1.5MT LSMGO.
PORT CONSUMPTION:
IDLE 24 HOURS: LSMGO 1.5MT,  
WORKING 24 HOURS:
LSMGO 2.8 MT BSS NORMALLY 3 SHIP'S CRANES WORKING,
BUT IF 4 SHIP'S CRANES WORKING AT MEANTIME, LSMGO 3.8MT.
ADA
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning