ID: 567

MV ELEEN NEPTUNE

 • Trọng tải:
  55657
 • Nhật ký chuyến đi:
  23/07/21 - 28/07/21: Chittagong (BD) - Bangladesh
 • Thời gian Tàu mở:
  23/07/21 - 28/07/21: Chittagong (BD) - Bangladesh
 • Tuyến hoạt động:
  SEA-ASIA-WCI-ECI
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN CHITTAGONG BANGLADESH ON 23RD JUL 2021
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV ELEEN NEPTUNE
VESSEL FLAG/PORT OF REGISTRY: PANAMA
BUILT MAY/2009, OKAYAMA, JAPAN​​
CLASS: NK
IMO NUMBER:9430844
SINGLE DECK,SELF TRIMMING BULK CARRIER, FULLY SUITABLE GRAB DISCHARGE AND
VSL DWT / DRAFT / TPC
SUMMER : 55,657 MT / 12.573 M / 55.8
LOA AND BEAM : 189.99 M / 32.26
GRT AND NRT : 31,259 / 18,516
HO/HA 5/5
4X30 MTS CRANES + 4X12 CBM GRABS
GRAIN / BALE TTL. 70,855.30 M3 / 68,116.80 M3

SPEED AND CONS.
L: 13.5 KNTS 30 MT/DAY
B: 13.5 KNTS 30 MT/DAY
PLUS 0.1 MT MGO DAY FOR BOILER

ECO SPEED
LADEN: ABT 12.0 KNTS ON ABT 24 MT IFO + 0.1MT MGO PER DAY FR BOLIER
BALLAST : ABT 12.5 KNTS ON ABT 24 MT IFO + 0.1MT MGO PER DAY FR BOLIER

PORT CONSUMPTION IFO/MGO
WORKING: ABT. 4.5 MT/DAY IFO / 0.1MT /
IDLE: ABT. 2.5 MT/DAY IFO / 0.1MT.

ALL DETAILS ABT.​​
Lịch tàu mở khác
MV BMC CATHERINE
Trọng tải: 23641
Thời gian tàu mở: 31/10/21 - 04/11/21
Cảng mở: Yangjiang (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV ATN APOLLO
Trọng tải: 7206
Thời gian tàu mở: 17/10/21 - 22/10/21
Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 368
Trọng tải: 5063
Thời gian tàu mở: 15/10/21 - 20/10/21
Cảng mở: Xinhui (S. CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 12/10/21 - 17/10/21
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV MP PACIFIC
Trọng tải: 7203
Thời gian tàu mở: 07/10/21 - 12/10/21
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 04/10/21 - 09/10/21
Cảng mở: Bataan (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HAI DANG 168
Trọng tải: 5098
Thời gian tàu mở: 03/10/21 - 08/10/21
Cảng mở: Dung Quat (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VANDON ACE
Trọng tải: 7204
Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV BLUE LOTUS
Trọng tải: 14187
Thời gian tàu mở: 30/09/21 - 04/10/21
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV SEIYO SPIRIT
Trọng tải: 9601
Thời gian tàu mở: 30/09/21 - 04/10/21
Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning