ID: 270

MV FUAT BEY

 • Trọng tải:
  35436
 • Nhật ký chuyến đi:
  25/04/19 - 30/04/19: Quang Ninh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  25/04/19 - 30/04/19: Quang Ninh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  --- OPEN QUANG NINH ON 25 APRIL
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV FUAT BEY

 

35,436.4 TDW ON 10.10 M SSW (TPC 49.113)

TURK SDBC BLT 2014

CLASS NK P&I BRTTANNIA , APPENDIX B, CO2

1,730,000 / 1,638,000 CUFT GR/BL

GRT 23,461 NRT 12,075

LOA 179.99 M LB 172.00 M

BREADTH MOULDED 30.00 M

DEPTH MOULDED 14.70 M

4X30MT CRANES (NO GRABS)

A60 INSULATION FITTED FOR AMNITE NO 5 HOLD

SPEED/CONS:

ABT 13.0K LADEN / ABT 13.50 K BALLAST ON ABT 19.0 MT IFO 380CST RMG + 0.1MT MGO DMA

ECO SPEED ABT 12.0KN LADEN / ABT 12.5KN BALLAST ON ABT 16.0 MT IFO 380CST RMG + 0.1MT MGO DMA

PORT:

IDLE 2.5MT IFO+ 0.1MT MGO/WWW ABT 5.0MT IFO+ 0.1MT MGO

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning