ID: 332

MV GIANG HAI 09

 • Trọng tải:
  4738
 • Nhật ký chuyến đi:
  27/03/22 - 31/03/22: Tabaco (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  10/06/22 - 15/06/22: Cagayan De Oro (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  20/07/22 - 25/07/22: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  25/08/22 - 30/08/22: Hai Phong (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  01/09/22 - 05/09/22: Hai Phong (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  20/01/23 - 25/01/23: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  21/09/23 - 26/09/23: Iloilo (PH) - Philippines (Prompt)
 • Thời gian Tàu mở:
  21/09/23 - 26/09/23: Iloilo (PH) - Philippines (Prompt)
 • Tuyến hoạt động:
  ASIAN/S.CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN TACLOBAN PORT, PHILIPIN PPT
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV GIANG HAI 09
VIETNAM FLAG, YEAR BUIT : 2012, GENERAL CGO VSL
GRT/NRT/DWT : 2875/1700/ 4738.5 MT
LOA/BM/DRAFT : 91.850/ 14.430/6.5 M
2HO/2HA           
CAPACITY:  6165 M3
CRANE: 02 X 7 MT SWL WOG
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 12/02/23 - 17/02/23
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning