ID: 308

MV GIANG HAI 11

 • Trọng tải:
  5262
 • Nhật ký chuyến đi:
  18/01/22 - 23/01/22: Hai Phong (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  22/03/22 - 27/03/22: Cebu (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  15/04/22 - 20/04/22: Palempang (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  21/05/22 - 25/05/22: Port Kelang (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
  27/06/22 - 01/07/22: Iligan (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  01/09/22 - 05/09/22: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  05/09/22 - 10/09/22: Tacloban (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  21/10/22 - 26/10/22: Tacloban (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  20/01/23 - 25/01/23: Tacloban (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  20/01/23 - 25/01/23: Tacloban (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  ASIAN/S.CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN HAI PHONG PORT, VIETNAM THE END OCT,2019 
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV GIANG HAI 11

+++++++++++++++++++++++++++
VIETNAM FLAG, GENERAL CGO VSL                                                
YEAR BUIT  : 2011
GRT/NRT/DWT : 2999/1849/ 5262.9 MT
LOA/BM/DRAFT : 91.940/ 15.300/6.3 M
CAPACITY: 6687 M3           
CRANE: 02 X 10 MT

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning