ID: 782

MV HB GLORY

 • Trọng tải:
  5093
 • Nhật ký chuyến đi:
  01/05/22 - 05/05/22: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  01/06/22 - 05/06/22: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  20/07/22 - 25/07/22: HongKong (HK) - Hong Kong (Fixed/closed)
  15/08/22 - 20/08/22: Surabaya (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  01/09/22 - 05/09/22: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  05/09/22 - 10/09/22: Samarinda (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  05/10/22 - 10/10/22: Samarinda (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  01/11/22 - 05/11/22: Samarinda (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  01/12/22 - 05/12/22: Bahodopi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  05/05/24 - 10/05/24: Sandakan (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
  10/06/24 - 15/06/24: Port Kelang (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  10/06/24 - 15/06/24: Port Kelang (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH-CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN OPEN HO CHI MINH, VIETNAM ON 1ST MAY 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HB GLORY


TYPE OF SHIP: M.BULK CARRIER / SINGLE DECK

PLACE / YEAR BLT: HAI PHONG, VIETNAM / 2011,CLASS VIRES

PORT OF REGISTRY / FLAG: HAI PHONG / VIETNAM

LOA / BREADTH / DEPTH / S. DRAFT: 92.250 / 15.30 / 7.850 / 6.48 M

GRT / NRT / DWT: 2989 GT / 1927 NT / 5093 MT

GRAIN/ BALE: 6959/ 6250 HOLDS / 2 HATCHES

CARGO HATCH DIMENSION 2 x 15.8 x 9.4m

CARGO HOLD DIMENSION   2 x 30    x 15.8m

GEAR LESSPNI CLUB: W.O.E

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning