ID: 797

MV HD GOLD

 • Trọng tải:
  5240
 • Nhật ký chuyến đi:
  05/07/22 - 10/07/22: Hai Phong (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  20/08/22 - 25/08/22: Chennai (IN) - India (Openning)
  04/10/22 - 11/10/22: Tuticorin (IN) - India (Openning)
  04/10/22 - 11/10/22: Tuticorin (IN) - India (Hot to fix)
 • Thời gian Tàu mở:
  04/10/22 - 11/10/22: Tuticorin (IN) - India (Hot to fix)
 • Tuyến hoạt động:
  SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN HAI PHONG, VIETNAM ON 5TH JUL 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HD GOLD


VIETNAM FLAG / PORT OF REGISTRY: HAIPHONG BUILD YEAR : 2013; CALL SIGN: 3WKN9

GENERAL CARGO SHIP, LOA/B/D/ DRAFT: 91.94/15.3/7.9/6.3M

DWT/GRT/NRT: 5,239.8 / 2995/ 1860

HOLDS / HATCHES : 2/2 ; GRAIN/BALE: 6590/5937 CBM

HOLD 1: 28.90 X 15.00 X 6.10M – HATCH : 19.70 x 10.0 x 2.15M

HOLD 2: 29.40 X 15.10 X 6.00M – HATCH : 21.00 X 10.0 X 2.15M

MACGREGOR TYPE - GEARLESS

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning