ID: 1031

MV HT PIONEER

 • Trọng tải:
  11921
 • Nhật ký chuyến đi:
  17/04/24 - 22/04/24: Isabel (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  08/05/24 - 12/05/24: Tuticorin (IN) - India (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  08/05/24 - 12/05/24: Tuticorin (IN) - India (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  S.E.A/FE/CHINA/WW
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN ISABEL, PHILIPPINE
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HT PIONEER


GENERAL CARGO SHIP, DWT11921.8MT BLT 2008, FLAG PANAMA, CLASS PMDS, LOGGER.
SUMMER DRAFT: 7.4M, LOA/B/D: 139.12/19.0/9.8M, MAX HEIGHT FROM KEEL: 34.80M
03H/03H, SUMMER FREEBOARD: 2.42M
GRAIN CAPA: 15236.32CBM (NO.1: 4862.08CBM NO.2: 5210.55CBM NO.3: 5163.69CBM)
HATCH SIZE: NO.1: 25.9 x 11.2 x 1.76M; NO.2: 25.9 x 11.2 x 1.76M; NO.3: 25.8 x 11.2 x 1.76M
HOLD SIZE: NO.1 32.9 x 18.6 x 8.45 M; NO.2: 33.6 x 18.6 x 8.45M; NO.3: 33.6 x 18.6 x 8.45M
GRT/NRT: 7487/4322, HATCH COVER TYPE: HYDAULIC COVER TYPE.
CRANE: 02 x 25 MT SINGLE DECK, P&I COVERED (QBE).

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning