ID: 1093

MV INDONESIAN BULKER

 • Trọng tải:
  37725
 • Nhật ký chuyến đi:
  16/04/24 - 21/04/24: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  16/04/24 - 21/04/24: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/W.W
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN AT DAVAO, PHILIPPINES 16 APR   
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV INDONESIAN BULKER
BUILT 2017 FLAG : DENMARK CLASS : NIPPON KAIJI KYOKAI      
37,725 MT dwt on 10.54 M ssw    TPC : 48.5 MT       
LOA : 179.97 M BEAM : 29.80 M     
GRT : 23232   NRT : 12101      
GRAIN / BALE : 46994.86 CU. METRES / 45238.33 CU. M     
5 h/h CRANES  : 4 X 30.5 MT        
HATCH DIM #1: 15.865 M X 17.16 M  HATCH #2, #3, #4, #5: 20.04 M X 20.02 M
TANKTOP STR  : HOLD #1: 20.68 MT/SQM  HOLD #2, #4: 15.05 MT/SQM       
               HOLD #3: 20.00 MT/SQM  HOLD #5: 20.08 MT/SQM      
ABT 13.5 KNOTS (WSNP) ON ABT 21.1(l) 19(b) MT/DAY IFO RMG380 (85% CAP) AND
0.1 MT/DAY MGO     
ABT 12 KNOTS ON ABT 17.7(l) 15.3(b) MT + ABT 0.1 MT LSMGO     
ABT 11 KNOTS ON ABT 14(l) 12.8(b) MT + ABT 0.1 MT LSMGO     
In port  ABT 6.4(working) 2.8(idle)  MT LSFO + ABT 0.1 MT LSMGO      
P AND I : THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LIMITED  
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning