ID: 506

MV JACARANDA

 • Trọng tải:
  8000
 • Nhật ký chuyến đi:
  07/05/21 - 12/05/21: Kanmon-Ko, (JP) - Japan
  12/05/21 - 17/05/21: Masan (KR) - Korea, Republic of
  19/01/38 - 06/06/21: Nha Trang (VN) - Viet Nam
  01/06/21 - 06/06/21: Nha Trang (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  01/06/21 - 06/06/21: Nha Trang (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH-CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN KANMON JAPAN ON 7TH MAY 21
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV. JACARANDA 
PANAMA FLG CLASS NK;BLT 1998;DWT/GRT/NRT:8556/6178/3057MT
LOA/BM/DRAFT:100.64/18.8/8.189M;G/B:CAPA 14710.00/13536.00CBM;
2H/2H;HATCH SIZE:NO.1 UPPER 21.7X12.80M LOWER 21.7X12.8M
NO.2 UPPER 25.2X12.80M LOWER 25.2X 12.8M;TD DERRICK 25TX2/CRANE 30.5TX1
Lịch tàu mở khác
MV SPRING GLORY
Trọng tải: 14451
Thời gian tàu mở: 16/07/21 - 21/07/21
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV AQUILA GLORY
Trọng tải: 12355
Thời gian tàu mở: 15/07/21 - 20/07/21
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV MARIWIT
Trọng tải: 12190
Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21
Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning
MV MANALAGI VIRA
Trọng tải: 56837
Thời gian tàu mở: 10/07/21 - 15/07/21
Cảng mở: Kalimantan (ID) - Indonesia
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV MANALAGI DASA
Trọng tải: 88315
Thời gian tàu mở: 02/07/21 - 07/07/21
Cảng mở: Morowali (ID) - Indonesia
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV MING YUAN
Trọng tải: 33003
Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21
Cảng mở: South China (CN) - China
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV BAO KAI
Trọng tải: 5050
Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21
Cảng mở: Oita (JP) - Japan
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning
MV VIET HAI SUN
Trọng tải: 7203
Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21
Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV BAO XING
Trọng tải: 5000
Thời gian tàu mở: 29/06/21 - 04/07/21
Cảng mở: Kashima (JP) - Japan
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning
MV HAI PHUONG SUN
Trọng tải: 4200
Thời gian tàu mở: 27/06/21 - 02/07/21
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning