ID: 373

MV JUPITER

 • Trọng tải:
  12124
 • Nhật ký chuyến đi:
  19/03/22 - 24/03/22: Morowali (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  03/04/22 - 08/04/22: Lianyungang (CN) - China (Fixed/closed)
  20/05/22 - 25/05/22: Sulawesi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  05/06/22 - 10/06/22: Yantai (N.CN) - China (Fixed/closed)
  29/06/22 - 03/07/22: Morowali (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  18/08/22 - 23/08/22: North China (CN) - China (Fixed/closed)
  11/10/22 - 16/10/22: Futong (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  22/10/22 - 27/10/22: Futong (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  12/11/22 - 17/11/22: Kohsichang (TH) - Thailand (Fixed/closed)
  10/12/22 - 15/12/22: Nagoya (JP) - Japan (Openning)
  22/12/22 - 27/12/22: Nagoya (JP) - Japan (Openning)
 • Thời gian Tàu mở:
  22/12/22 - 27/12/22: Nagoya (JP) - Japan (Openning)
 • Tuyến hoạt động:
  Biscay Bay
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN S.CHINA ON 19TH OCT 2020
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV JUPITER


FLG PANAMA CLASS KR BUILT 1997 GRT/NRT 8649/3394 DWT 12124.0MT

B/G 17036.96/19036.57 CBM LOA/BM/DRAFT 118.87 /19.6/9.2M DERICK 25MT*2 + CRANE 40.6MT*2 (COMBINE 80MT) 2H/2H TWEEN DECK

HATCH SIZES NO.1 28.0 X 13.0 M/NO.2 28.7 X 13.0M P&I A.D.A

 

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning