ID: 309

MV MEGA STAR

 • Trọng tải:
  8142
 • Nhật ký chuyến đi:
  06/03/19 - 11/03/19: Sihanohkville (KH) - Cambodia (Fixed/closed)
  22/04/19 - 27/04/19: Huangpu (S.CN) - China (Fixed/closed)
  13/05/19 - 18/05/19: Phu My (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  19/09/19 - 24/09/19: Sihanohkville (KH) - Cambodia (Fixed/closed)
  29/11/19 - 04/12/19: Samalaju (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  29/11/19 - 04/12/19: Samalaju (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SIHANOKVILLE, CAMBODIA 06TH MAR., 2019.
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV MEGA STAR

KOREA FLAG, 12/1995 BLT.

8,142 DWT ON 8.36M.

GRT/NRT 6,369MT/2,865MT.

GRAIN/BALE 14,442.27/12,893.02(M3).

LOA/BM 100.72M/18.60M DEPTH 13.40M.

DERRICK 1UNIT (SWL 20T), CRANE 2UNITS (SWL 20T).

TWEEN DECKER, MACG TYPE , 2H/2H.

HATCH SIZE : NO.1 21.00M X 12.60M / 21.70M X 13.20M.

NO.2 27.30 M X 12.60M / 27.30M X 13.20M.

HOLD SIZE : NO.1 30.10 X 17.2M.

NO.2 36.40 X 17.2M.

ALL DETAILS ABT WOG.

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning