ID: 542

MV MING YUAN

 • Trọng tải:
  33003
 • Nhật ký chuyến đi:
  01/07/21 - 06/07/21: South China (CN) - China (Fixed/closed)
  10/09/22 - 15/09/22: Shanghai (CN) - China (Fixed/closed)
  19/09/22 - 24/09/22: Mokpo (KR) - Korea, Republic of (Fixed/closed)
  17/10/22 - 22/10/22: Kashima (JP) - Japan (Fixed/closed)
  09/11/22 - 16/11/22: Masan (KR) - Korea, Republic of (Fixed/closed)
  17/04/24 - 24/04/24: Cjk (N.CN) - China (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  17/04/24 - 24/04/24: Cjk (N.CN) - China (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH-CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SOUTH CHINA ON 1-5TH JUL 2021
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV MING YUAN
HONG KONG FLAG, BUILT 2010, SDBC, CLASS: CCS
33,003 MTDWT ON 10.15 M, TPC 44.8 MT
GRT/NRT: 19,998/11,341
LOA/BEAM: 178.0/27.6 M
5HO/5HA 4x30.5T CRANES
GRAIN/BALE: 40,768.48/39,137.74 CBM
12.5K(L)/13.5K(B) ON 23.0 MT IFO (380 CST)
ECO WOG 11.5K(L)/12.5K(B) ON 18.5 MT IFO (380 CST)
IN PORT (IDLE/WORKING): 2.2/4.5 MT IFO + 0.1 MT MGO
(ALL DETAILS ABOUT, WOG)

 
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning