ID: 610

MV NAM PHAT OCEAN

 • Trọng tải:
  8763
 • Nhật ký chuyến đi:
  25/10/21 - 30/10/21: Akita (JP) - Japan (Fixed/closed)
  20/08/22 - 25/08/22: Chittagong (BD) - Bangladesh (Fixed/closed)
  10/10/22 - 15/10/22: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  05/11/22 - 10/11/22: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  10/04/23 - 15/04/23: Pomala (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  10/05/24 - 15/05/24: Lae (PG) - Papua New Guinea (Fixed/closed)
  20/06/24 - 25/06/24: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Openning)
 • Thời gian Tàu mở:
  20/06/24 - 25/06/24: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Openning)
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH-CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN AKITA, JAPAN ON 25TH OCT 2021
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV NAM PHAT OCEAN


TYPE OF SHIP: M.BULK CARRIER /LUMBER / SINGLE DECK

PLACE / YEAR BLT: HAI PHONG, VIETNAM / 2007,CLASS VIRES

PORT OF REGISTRY / FLAG: HAI PHONG / VIETNAM

LOA / BREADTH / DEPTH / S. DRAFT: 111.70 / 18.60 / 9.65 / 7.6 M

GRT / NRT / DWT: 5691 GT / 3197 NT / 8763 MT

GRAIN/ BALE: 10.976/ 10.461 HOLDS / 2 HATCHES

CARGO HATCH DIMENSION 1 x 24.65m x 10.4m., 1 x 26.60m x 10.4m

CARGO HOLD DIMENSION 1 x 34.70m x 14.4m ., 1 x 35.4m x 14.4m

GEAR 4 X 12 TONS, PNI CLUB: W.O.E

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning