ID: 231

MV NAVI SUNNY

 • Trọng tải:
  17556
 • Nhật ký chuyến đi:
  29/01/19 - 06/02/19: Jakarta (ID) - Indonesia
 • Thời gian Tàu mở:
  29/01/19 - 06/02/19: Jakarta (ID) - Indonesia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN AT JAKARTA ON 30TH JAN 2019
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV NAVI SUNNY

TWEEN DECKER FLAG PAN, BUILD 2009,CLASS NK,PNI PICC&WOE,LOA/BREADTH/DEPTH 131.9M/22.0M/14.5M ,DWT 17556.067 MT ON SUMMER DRAFT 10.015M

TPC26.11 ,GRT/NRT 11481 / 5850 .3H/3H ,DECK CRANE 30MT X 3 NO.2&NO.3 CRANE COMB TO 55MT, CAPACITY GRAIN / BALE 23110.6CBM / 21346.4CBM

HACTH DIMENSION

NO.1 15.0 X12.0

NO.2 30.75 X 14.0

NO.3 21.0 X 14.0

TWEEN DECK HATCH

NO.1 L15.0 X9.2FX12.4A

NO.2 30.75 X14.4

NO.3 L19.5 X14.4FX9.52A

HOLD DIMENSION

NO.1 Hold Lower /L. 21x B. 9.08 (F) -21.02(A) x H.7.40 ; Hold Twin Deck L. 21x B.14.18 (F) -22.00(A) x H.5.50

NO.2 Hold Lower / L.39.75 x B.18.72 x H.7.40 ; Hold Twin Deck L. 39.75x B. 22.00 x H.5.50

NO.3 Hold Lower / L.23.25xB. 18.72(F)x11.52(A) xH.7.40 ; Hold Twin Deck L. 27.00x B. 22.00 x H 5.50

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 08/10/22 - 13/10/22
Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22
Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 21/10/22 - 26/10/22
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning