ID: 130

MV PACIFIC 68

 • Trọng tải:
  8100
 • Nhật ký chuyến đi:
  20/01/19 - 25/01/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  18/10/20 - 23/10/20: Singapore (SG) - Singapore
  04/12/20 - 09/12/20: Singapore (SG) - Singapore
  31/05/21 - 04/06/21: Singapore (SG) - Singapore
  20/07/21 - 25/07/21: Qui Nhon (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  20/07/21 - 25/07/21: Qui Nhon (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  – OPEN HOCHIMINH 20TH JAN
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV PACIFIC 68

TYPE: GENERAL CARGO SHIP

PANAMA FLAG, CLASS: IBS

JAPAN BUILT: 1998, SINGLE DECK

DWT 8,501MT , LOA: 100.0M,

BREATH: 18.8M, DEPTH: 9.8M, DRAFT: 7.9M

GRT/NRT: 5014/3112 GRAIN/BALE: 10,836/10,099M3

SPEED: 12.0 KTS GRAIN/BALE: 10,836/10,099M3

DERRICKS NO 1&4: 02 X 20MT / 22.5M

DERRICKS NO 2&3: 02 X 20MT / 22.5M

HOLD/HATCH: 02HO/02HA

STANCHION FITTED +ADA+

Lịch tàu mở khác
MV HONG LINH 1
Trọng tải: 13291
Thời gian tàu mở: 20/09/21 - 25/09/21
Cảng mở: Iligan (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV EARNEST CRANE
Trọng tải: 8996
Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV SEIYO GODDESS
Trọng tải: 12217
Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21
Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning
MV CREST CRANE
Trọng tải: 9045
Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV GLOBAL DIAMOND
Trọng tải: 24801
Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21
Cảng mở: OPEN SEA (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning
MV MARIWIT
Trọng tải: 12190
Thời gian tàu mở: 14/08/21 - 19/08/21
Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning
MV OCEAN 19
Trọng tải: 7000
Thời gian tàu mở: 13/08/21 - 18/08/21
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV VICTORIA 82
Trọng tải: 5100
Thời gian tàu mở: 13/08/21 - 18/08/21
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV VIOLET ACE
Trọng tải: 11663
Thời gian tàu mở: 12/08/21 - 17/08/21
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8200
Thời gian tàu mở: 12/08/21 - 17/08/21
Cảng mở: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning