ID: 565

MV PHC ENDEAVOR

 • Trọng tải:
  6539
 • Nhật ký chuyến đi:
  25/02/22 - 28/02/22: Bataan (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  20/01/22 - 25/01/22: Iligan (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  05/04/22 - 10/04/22: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  20/05/22 - 25/05/22: Cagayan De Oro (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  25/06/22 - 30/06/22: OPEN SEA (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  07/10/22 - 12/10/22: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  07/11/22 - 12/11/22: Subic (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  25/11/22 - 30/11/22: Davao (PH) - Philippines (Openning)
 • Thời gian Tàu mở:
  25/11/22 - 30/11/22: Davao (PH) - Philippines (Openning)
 • Tuyến hoạt động:
  SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN DAVAO PHILIPPINES ON 1-5TH AUG 2021
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV PHC ENDEAVOR


DWT: 6,539.71 MT, ON 6.957 M.DRAFT,

BUILT: 2005, VIETNAM FLAG, SINGLE DECK,

GRT: 4,095 NRT: 2,448; CLASS: VR ( Vietnam Register )

LOA: 102.79 M, BREADTH: 17. M ,air draft: 37M;

HOLDS: 2 / HATCHES: 2, POTOON HATCH COVERS,

CAPACITY: Grain 8,610.00 M3 / Bale 8,159.00 M3,

04 DERRICK 15 TONS ( ADA WOG )

Hold dimensions ( L x B X H ) : No.1 = 33.17 x 16.40 x 6.75M; No.2 = 33.86 x 16.40 x 6.75M

Hatches size ( L x B x H ) : No.1 = 23.30 x 10.03 x 1.70 M ; No.2 = 25.80 x 10.03 x 1.70M

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning