ID: 498

MV PHC MARITIME

 • Trọng tải:
  8523
 • Nhật ký chuyến đi:
  15/03/22 - 20/03/22: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  14/02/22 - 19/02/22: OPEN SEA (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  01/05/22 - 06/05/22: Tuticorin (IN) - India (Fixed/closed)
  17/06/22 - 22/06/22: Taganito (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  25/09/22 - 30/09/22: Batangas (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  05/10/22 - 10/10/22: Batangas (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  05/11/22 - 10/11/22: Taganito (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  20/12/22 - 25/12/22: Manila (PH) - Philippines (Openning)
 • Thời gian Tàu mở:
  20/12/22 - 25/12/22: Manila (PH) - Philippines (Openning)
 • Tuyến hoạt động:
  SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN HAI PHONG VIET NAM ON 8TH MAY 21
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV PHC MARITIME


PANAMA FLAG; TWEENDECKER; DWT 8,523 DWT ON 8.189 M DRAFT; BUILT AUG/1998 NISHI SHIPBUILDING CO. LTD., JAPAN; CLASS NK NS MNS; GT/NT: 6,181/3,057; DIMS: LOA 100.64 X BEAM 18.80 X DEPTH 13.00 METRES; 2 HOLDS / 2 HATCHES / CUBIC CAPACITY: GRAIN 14,711 M3 / BALE 13,536 M3; CRANE 1 x 30.5 TS, DERRICKS 2 x 25 TS / M/ENGINE MAKITA B&W 5L35MC OF 3,236 KW @ 210 RPM

 

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning