ID: 668

MV SATURN

 • Trọng tải:
  13334
 • Nhật ký chuyến đi:
  16/01/22 - 21/01/22: Kunsan (KR) - Korea, Republic of (Fixed/closed)
  01/02/22 - 06/02/22: Yokohama (JP) - Japan (Fixed/closed)
  26/03/22 - 30/03/22: Jakarta (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  22/05/22 - 27/05/22: Dalian (N.CN) - China (Fixed/closed)
  16/07/22 - 20/07/22: Chittagong (BD) - Bangladesh (Fixed/closed)
  05/09/22 - 10/09/22: North China (CN) - China (Fixed/closed)
  08/10/22 - 13/10/22: Sulawesi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
  26/10/22 - 01/11/22: CHANGJIANGKOU (CN) - China (Fixed/closed)
  05/12/22 - 10/12/22: Bahodopi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  05/12/22 - 10/12/22: Bahodopi (ID) - Indonesia (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  FAR-EAST ASIA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN KUSAN, KOREA 16TH JAN 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV SATURN


FLG PANAMA CLASS NK BUILT 2005 GRT/NRT 9983/4573 DWT13334MT, DWCC 12,600

B/G 20515CBM/21908CBM LOA/BM/DRAFT 124.55/20.5/9.016M

DERRICK 30MT*2+CRANE 40MT*2(COMBINE 80MT) 2H/2H TWEEN DECK

HATCH SIZE NO.1  30.8 X 14.7M/ NO.2   31.5X 14.7M P&I A.D.A

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 05/05/24 - 10/05/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning