ID: 345

MV THANG LONG

 • Trọng tải:
  8934
 • Nhật ký chuyến đi:
  03/02/22 - 08/02/22: Kuantan (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
  28/02/22 - 04/03/22: Kolkata (IN) - India (Fixed/closed)
  13/03/22 - 18/03/22: East India (IN) - India (Fixed/closed)
  01/04/22 - 05/04/22: Chennai (IN) - India (Fixed/closed)
  01/06/22 - 05/06/22: Penang (MY) - Malaysia (Fixed/closed)
  01/07/22 - 05/07/22: Kolkata (IN) - India (Fixed/closed)
  21/07/22 - 25/07/22: Kohsichang (TH) - Thailand (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  21/07/22 - 25/07/22: Kohsichang (TH) - Thailand (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN TUTICORIN, INDIA  20-25TH MARCH,2020
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV THANG LONG


(TRADING AREA: S.E.ASIA/ CHINA/KOREA/JAPAN) 

PANAMA FLAG, 1998 BUILT, SINGLE DECK, NK CLASS,

DWCC ABT 8,400-8,500MT  

8,934MT DWT ON 8.226M SSW,

GRT/NRT 6,715/2,885T,

LOA/BM/DEPTH 99.97/19.60/13.50M  

GRAIN/BALE 15,691/14,507CBM, 2HH,

2X30T SWL CRANES + 1X30T SWL DERRICK WOG

MAG-GREGOR HATCH TYPE,  

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning