ID: 575

MV UNISON POWER

 • Trọng tải:
  38145
 • Nhật ký chuyến đi:
  24/07/21 - 29/07/21: Open Sea (AE) - United Arab Emirates (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  24/07/21 - 29/07/21: Open Sea (AE) - United Arab Emirates (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN UAE PROMPT
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

mv unison power


 sidbc, blt 2012, panama flag

 38,145 ts dwt on abt 10,35m ssw - tpc 50,5

 grt 24,735 / nrt 12,342

 loa 189.0 m / beam 30 m / depth 15.0 m

 5 holds/hatches

 hatch dims: no.1 hold 16.2 x 14.68 m

           : no.2~5 holds 19.44 x 21 m

 holdwise grain/bale breakdwon

 ho 1   7712,20 /  7428,60 cbm

 ho 2  10535,00 / 10197,00 cbm

 ho 3  10565,10 / 10218,60 cbm

 ho 4  10552,00 / 10215,00 cbm

 ho 5   9848,00 /  9570,60 cbm

 ttl   49213,20 / 47629,80 cbm

 4x30 ts cranes

 tt strength no.1,3,5 holds, 25 t/m2, no.2, 4 holds 20t/m2             

 co2 fttd/a60 bulkhead

 spd/cons - abt 13.5 kts on abt 25mt ifo (380cst) + abt 0.1 mt mgo in ballast

            abt 13.0 kts on abt 25mt ifo (380cst) + abt 0.1 mt mgo in laden

 in port: abt 5.0 mt ifo (380cst) + abt 0.1 mt mgo in working condition

          abt 2.8 mt ifo (380cst) + abt 0.1 mt mgo in idle condition

 eco speed (abt 50-55% engine capacity): at sea / ifo380: abt 20mt; mgo: abt 0.1mt

 abt 12 knots (ballast); abt 11.5 knots (laden)

 ada/wog

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning