ID: 795

MV VICTORIA 19

 • Trọng tải:
  5195
 • Nhật ký chuyến đi:
  20/05/22 - 25/05/22: Hai Phong (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  25/05/22 - 30/05/22: Hai Phong (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  15/07/22 - 20/07/22: Da Nang (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  15/08/22 - 20/08/22: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  01/09/22 - 05/09/22: Singapore (SG) - Singapore (Fixed/closed)
  10/09/22 - 15/09/22: Labuan (MY) - Malaysia (Openning)
 • Thời gian Tàu mở:
  10/09/22 - 15/09/22: Labuan (MY) - Malaysia (Openning)
 • Tuyến hoạt động:
  SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN HAI PHONG, VIETNAM ON 20TH MAY 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV VICTORIA 19


DWT: 519.10 T; ON 6.30 M S.DRAFT; BUILT: 2013, VIETNAM FLAG; SINGLE DECK;

GRT: 2.995 NRT 1.860 CLASS: VR; IMO NO :9664108 SIGN: 3WJU9

LOA: 84.97 M, BREADTH: 15.30M;

HOLDS: 2 / HATCHES: 2, MAGRO HATCH COVERS;

CAPACITY: GRAIN 6,590 M3 / BALE 5,937 M3;

GEARLESS, ADA WOG

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 08/10/22 - 13/10/22
Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22
Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 21/10/22 - 26/10/22
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning