ID: 811

MV VINASHIP DIAMOND

 • Trọng tải:
  24034
 • Nhật ký chuyến đi:
  18/08/22 - 23/08/22: Chittagong (BD) - Bangladesh (Openning)
 • Thời gian Tàu mở:
  18/08/22 - 23/08/22: Chittagong (BD) - Bangladesh (Openning)
 • Tuyến hoạt động:
  SEA-ASIA-WCI-ECI
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN CHITTAGONG, BANGLADESH ON 18TH AUG 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV VINASHIP DIAMOND

SDBC, BUILT: 1996 BY KANDA SHIPPING CO. LTD KAWAJIRI, JAPAN
VIETNAMESE FLAG AND CREW;
CLASS VIRES; PNI CLUB W.O.E,
ISM/ISPS/MLC COMPLIANT
GT/NT: 14397/8344 ,
SUMMER DWT/DRAFT/TPC/: 24034 MT/ 9.553 M / 33.84
LOA: 153.50 M , LBP: 146.00 M ,
BREADTH 25.80 M, DEPTH ( MOULDED ): 13.30 M, AIR DRAFT: 36,5 M
CGO GEAR: 4 CRANES EACH 20 MT SWL LOCATED FWD OF EACH HATCH.
BALE/GRAIN: 30101 CBM /31101 CBM
HOLDS/HATCHES: 4/4
HATCH SIZE:
# 1 : 20.0 X 12.8 M
# 2,3 & 4 EACH: 20.0 M X 17.6 M
HATCH COVER TYPE: STEEL END FOLDING
(ALL DETAILS ABOUT W.O.G)
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 57841
Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22
Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning