ID: 813

MV VINASHIP PEARL

 • Trọng tải:
  24241
 • Nhật ký chuyến đi:
  01/09/22 - 05/09/22: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  29/04/24 - 03/05/24: Bacolod (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  29/04/24 - 03/05/24: Bacolod (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SEA-ASIA-WCI-ECI
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN ILOILO, PHILIPPINES ON 1ST SEP 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV VINASHIP PEARL

SDBC; BUILT: 1996 IN JAPAN, VIETNAMESE FLAG AND CREW;
CLASS VRES
DWT 24241 MT/ DRAFT 9.548 M / TPC 34.8 MT
LOA: 157.26 M, LBP: 149.99 M,
BREADTH 26.0 M, DEPTH (MOULDED): 13.30 M
GT/NT: 14602/8402
PANAMA CANAL NT: 12264,
SUEZ CANAL GT/NT: 15317/13534.41
WINTER DWT/DRAFT: 23549 MT ON 9.349 M
TROPICAL DWT/DRAFT: 23241 MT ON 9.761 M
FRESH WATER DWT/DRAFT: 23921 MT ON 9.960 M
CGO GEAR: 4 CRANES EACH 20MT SWL
HOLDS/HATCHES: 4/4
HATCH SIZE: # 1 : 18.48 X 13.05 M
# 2, 3& 4 EACH: 21.56 M X 13.05 M
TANKTOP STRENGTHS 11.21 MT/M2
HCOVER #1: 2.28 MT/M2
HCOVER # 2,3,4: 2.5 MT/M2
GRAIN /BALE: 30909.97 CBM / 29817.41 CBM
(ALL DETAILS ABOUT W.O.G)
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning