ID: 814

MV VINASHIP SEA

 • Trọng tải:
  57841
 • Nhật ký chuyến đi:
  28/08/22 - 02/09/22: Muara (BN) - Brunei Darussalam (Fixed/closed)
  05/05/24 - 10/05/24: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  05/05/24 - 10/05/24: Davao (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SEA-ASIA-WCI-ECI
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN MUARA, BRUNEI O/A 28TH AUG 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV VINASHIP SEA

SDBC, BOX SHAPED, BUILT 1998 IN JAPAN; VIETNAMESE FLAG AND CREW
CLASS VIRES; PNI CLUB : WEST OF ENGLAND;
ISM/ISPS/MLC COMPLIANT
DWT/DWCC 27,841/27,000 ON DRAFT(SUMMER) : 9.65M
GRT/NRT: 18108/10015/ LOA/BM/ DEPTH: 169.03M/27M/13.8M
HO/HA : 05/05 /TYPE OF HATCH COVERS : HYDRAULIC
GRAIN/BALE CUBIC METTER: 36,254M3/ 34.926 M3
CRANE : 4 X 25MT ;
STRENGTH OF TANKTOP/DECK/HATCH COVER: 13.5 /3.5 /2.5 (MT/M2)
HATCH COVER DIMENSION OF EACH HOLD
# 1             : 12.6 X 18.4 M
# 2             : 20.8 X 22.8 M
# 3             : 20.8 X 22.8 M
# 4             : 20.8 X 22.8 M
# 5             : 19.2 X 22.8 M
(ALL DETAILS ABOUT W.O.G)
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning