ID: 815

MV VINASHIP STAR

 • Trọng tải:
  23949
 • Nhật ký chuyến đi:
  26/08/22 - 30/08/22: Bacolod (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  26/08/22 - 30/08/22: Bacolod (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SEA-ASIA-WCI-ECI
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN BACOLOD, PHILIPPINES ON 26TH AUG 2022
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
MV VINASHIP STAR

SDBC; BOX SHAPED; BUILT 1996 IN JAPAN
VIETNAMESE FLAG AND CREWS
CLASS VIRES; PNI CLUB WEST OF ENGLAND;
ISM//ISPS/MLC COMPLIANT
DWT/DWCC 23,949/23,200 MT ON DRAFT(SUMMER) : 9.4M
GRT/NRT: 15438/8180 / LOA/BM: 158.5M/25.8M
CRANE : 4 X 20MT ; HO/HA : 04/04
HATCH COVERS : FOLDING,
HATCH NO.1    : 22.40M x 20.20/14.28 M
HATCH NO.2-4: 24.00M x 20.20M
HOLD DIMENSIONS: L x B x H
HOLD NO.1  : 28.0 M x 6.4 M / 20.2 M X 11.8M
HOLD NO.2-3: 28.8 M x 20.2 M x 11.8 M
HOLD No.4  : 28.8 M x 20.2 M / 9.6 M x 11.8 M
GRAIN/BALE CUBIC METTER: 29,463M3/ 28,768 M3
(ALL DETAILS ABOUT W.O.G)
Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning