ID: 615

MV VTC PHOENIX

 • Trọng tải:
  22763
 • Nhật ký chuyến đi:
  20/12/21 - 25/12/21: Polloc (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  20/12/21 - 25/12/21: Polloc (PH) - Philippines (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SEA-ASIA-WCI-ECI
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN POLLOC, PHILLIPPINE ON 20TH DEC 2021
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV VTC PHOENIX


BUILT: 2009/ FLAG: VIET NAM, KIND OF SHIP: BULK CARRIER

CLASS : NK &VR, G.T/ N.T: 14,851/ 7,158, D.W.T/ DRAFT : 22,762.8 M.T/ 9.5 M

L.O.A/ L.P.P : 153.2 M/ 143.0 M, BREADTH (MLD) : 26.0 M, DEPTH (MLD): 13.75 M

GRAIN CAPACITY : 29,156.72 CBM/ BALE CAPACITY: 28,964.42 CBM

CRANE: 4X30MT, HEIGHT OF HOLD 12.15M

- FUEL CONSUMPTION ( MT/DAY)

+ AT SEA:

FULL CARGO: LSIFO (380cst) 17.50 MT/ DAY, LSMGO 0.7MT/DAY;

BALLAST: LSIFO(380cst) 17.20 MT/DAY, LSMGO 0.7 MT/DAY.

+ CARGO OPERATIONS: LSMGO 2.4 MT/DAY.

+ IDLE: LSMGO 1.10 MT/DAY.

-ADA-

 

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning