ID: 124

MV WAKABA

 • Trọng tải:
  7140
 • Nhật ký chuyến đi:
  25/12/18 - 31/12/18: Niihama (JP) - Japan (Fixed/closed)
  11/01/19 - 17/01/19: Iloilo (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  23/04/19 - 28/04/19: Nanjing (CN) - China (Fixed/closed)
  01/06/19 - 05/06/19: Batangas (PH) - Philippines (Fixed/closed)
  13/10/19 - 18/10/19: Tianjin (CN) - China (Fixed/closed)
  23/10/19 - 28/10/19: Incheon (KR) - Korea, Republic of (Fixed/closed)
  05/11/19 - 10/11/19: Nansha (S.CN) - China (Fixed/closed)
  17/11/19 - 22/11/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
  17/10/20 - 22/10/20: Yantai (N.CN) - China (Fixed/closed)
  28/10/20 - 03/11/20: OPEN SEA (CN) - China (Fixed/closed)
  10/11/20 - 15/11/20: Da Nang (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  10/11/20 - 15/11/20: Da Nang (VN) - Viet Nam (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  ASEAN-ASIA-FAR EAST-
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN AT TAICANG, CHINA O/A 28TH OCT 2020
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV WAKABA

PANAMA FLAG, KR CLASS, SINGLE DECKER, BOX SHAPE, BUILT 2009,

DWT 7,140 / DWCC 6,700 TONS AT 7.019M SSW, NRT/GRT 2165/4,710 TONS

L/B/D 109.00/17.00/9.00M, 2H/2H , 30TON CRANE x 2.

EACH HATCH SIZE 25.20 X 12.60M, EACH HOLD SIZE 30.00 X 1400M

G/B 7600/7600CBM, VESSEL FITTED BOW THRUSTER 420 PS.

SERVICE SPEED 12KNOTS (ALL ABT WOG)

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning