ID: 536

MV WANDA B

 • Trọng tải:
  3850
 • Nhật ký chuyến đi:
  04/06/21 - 09/06/21: Udono Port (JP) - Japan (Fixed/closed)
 • Thời gian Tàu mở:
  04/06/21 - 09/06/21: Udono Port (JP) - Japan (Fixed/closed)
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN UDONO JAPAN ON 4-5TH JUN
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV WANDA B


CALL SIGN: 5VEA4 / IMO NO:8808044 / MMSI: 671725000

OFFICIAL NO: TG-00840L / TYPE OF SHIP: GENERAL CARGO

BUILT YEAR: 1988 / BUILDER: HIGAKI ZOUSHEN.LTD. JAPAN

M/E POWER: 1500P 1103KW / REGISTERED PORT: LOME

NATIONALITY: TOGO / GRT: 1958 / NRT: 963 / DWT: 3850T

CARGO WEIGHT: 3750T / LIGHT SHIP: 1214T

GRAIN CAPACITY: 4200M3 / BALE CAPACITY: 3900M3

LENGTH (LOA): 79.9M / LENGTH (LBP): 75.0M / BREADTH: 14.0M

DRAFT: 5.2M / DEPTH: 6.8M / SPEED: 9.5 KNOTS / HIGH: 18.0M

HATCH SIZE: NO1. 20.83M x 10.65M NO2. 25.6M x 10.65M

CARGO HOLD SIZE: NO1. 25.14M x 10.65M x 5.55M NO2. 29.39M x 10.65M x 5.55M

 

Lịch tàu mở khác
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian tàu mở: 03/12/22 - 08/12/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 25/07/22
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian tàu mở: 05/12/22 - 10/12/22
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP PEARL
Trọng tải: 24241
Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 20/01/23 - 25/01/23
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian tàu mở: 25/06/24 - 30/06/24
Cảng mở: Davao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV VINASHIP STAR
Trọng tải: 23949
Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22
Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: SEA-ASIA-WCI-ECI
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 21/09/23 - 26/09/23
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning