ID: 273

MV YU JIN ACE

 • Trọng tải:
  17556
 • Nhật ký chuyến đi:
  30/04/19 - 03/05/19: Port Kelang (MY) - Malaysia
  01/10/19 - 07/10/19: Chittagong (BD) - Bangladesh
  27/03/20 - 03/04/20: Cigading (ID) - Indonesia
  25/10/20 - 29/10/20: Isabel (PH) - Philippines
 • Thời gian Tàu mở:
  25/10/20 - 29/10/20: Isabel (PH) - Philippines
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  - OPEN EX PORT KELANG, MALAYSIA O/A 30TH APR/03RD MAY 2019
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV YU JIN ACE

17,556 dwt on 10.015m SSW, Korea Flag, Aug. 2010 Built, Tween decker,

LOA/ BM/ D: 131.90/ 22.00/ 14.5 m, GRT/ NRT 11,481/ 5,850; KR Class,

Grain/ Bale 23,110/ 21,346 cbm, 3 Hold/ 3 Hatch, 30 mt SWL x 3 Cranes,

SWL 60 mt by combined No.2/3 Cranes (A.D.A)

Lịch tàu mở khác
MV EARNEST CRANE
Trọng tải: 8996
Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV SEIYO GODDESS
Trọng tải: 12217
Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21
Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning
MV CREST CRANE
Trọng tải: 9045
Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN/NO LIMITED
Trạng thái: Openning
MV OCEAN 19
Trọng tải: 7000
Thời gian tàu mở: 13/08/21 - 18/08/21
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH-CHINA
Trạng thái: Openning
MV VICTORIA 82
Trọng tải: 5100
Thời gian tàu mở: 13/08/21 - 18/08/21
Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV VIOLET ACE
Trọng tải: 11663
Thời gian tàu mở: 12/08/21 - 17/08/21
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SEASIA - SOUTH-EAST ASIA
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8200
Thời gian tàu mở: 12/08/21 - 17/08/21
Cảng mở: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HAI PHUONG SUN
Trọng tải: 4200
Thời gian tàu mở: 12/08/21 - 17/08/21
Cảng mở: South China (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV HAI PHUONG 45
Trọng tải: 2900
Thời gian tàu mở: 11/08/21 - 16/08/21
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV EVER EXPRESS
Trọng tải: 3500
Thời gian tàu mở: 10/08/21 - 15/08/21
Cảng mở: Mizushima (JP) - Japan
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-CHINA-SOUTH-KOREA-JAPAN
Trạng thái: Openning