Tin tức

Tin Chuyên Ngành
CÔNG TY QUẢN LÝ TÀU CHUYÊN NGHIỆP CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN GÌ ?Tài liệu Tuân thủ (DOC). DOC là chứng chỉ được cấp cho một công ty vận tải tuân thủ các yêu cầu của ISM-Code. DOC xác nhận các loại tàu có thể được điều hành bởi công ty, ví dụ, tàu container hoặc tàu chở dầu. Chứng chỉ Quản lý An toàn (SMC).
24/08/2022
Tin Chuyên Ngành
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc ...
27/09/2018
Tin Chuyên Ngành
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty vận chuyển chúng tôi phân tích một hợp đồng mẫu xuất khẩu bột Barit đi Malaysia bằng đường biển.
27/09/2018
13/11/2022
VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI TÀU RỜI, muốn Thuê tàu hàng rời thì phải làm sao? Đơn vị cho thuê tàu hàng rời uy tín, tin cậy tại Việt Nam? Cần đơn vị tư vấn chi tiết trong việc thuê tàu hàng rời để vận chuyển hàng sắp tới? Các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu hàng rời cần biết và lưu ý ra sao?
25/08/2022
Dịch vụ quản lý an toàn tàu biển Cần thiết cho chủ tàu và khách hàng muốn trở thành chủ tàu 
24/08/2022
CÔNG TY QUẢN LÝ TÀU CHUYÊN NGHIỆP CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN GÌ ?Tài liệu Tuân thủ (DOC). DOC là chứng chỉ được cấp cho một công ty vận tải tuân thủ các yêu cầu của ISM-Code. DOC xác nhận các loại tàu có thể được điều hành bởi công ty, ví dụ, tàu container hoặc tàu chở dầu. Chứng chỉ Quản lý An toàn (SMC).
29/07/2022
Một số Thuật ngữ viết tắt tiếng Anh thường dùng trong hàng hải
27/10/2021
Nghề forwarder là làm gì ?