Tin tức

Tin công ty
CUỐI THÁNG 8/2022, 3600 TẤN PHÂN BAO ĐÃ ĐƯỢC TOAN THANG SHIPPING VẬN CHUYỂN TỪ CẢNG ISABEL, PHILIPPINES ĐẾN CẢNG KHÁNH HỘI, VIỆT NAM AN TOÀN VÀ THÀNH CÔNG.
16/09/2022
Tin công ty
GIỮA THÁNG 8/2022, 3400 TẤN PHÂN BAO ĐÃ ĐƯỢC TOANTHANG SHIPPING VẬN CHUYỂN TỪ CẢNG ISABEL, PHILIPPINES ĐẾN CẢNG KHÁNH HỘI, VIỆT NAM AN TOÀN VÀ THÀNH CÔNG.
13/09/2022
Tin công ty
TRONG THÁNG 7/2022, 5517 TẤN ĐƯỜNG BAO ĐÃ ĐƯỢC TOANTHANG SHIPPING VẬN CHUYỂN TỪ CẢNG BANGKOK, THÁI LAN ĐẾN CẢNG SUBIC, PHILIPPINES
07/08/2022
05/10/2022
LỊCH XẾP HÀNG DI CHUYỂN
13/10/2022
LỊCH TÀU MỞ DI CHUYỂN
11/11/2022
PURCHASE ORDER
10/10/2022
Blacklist in International Martime
16/09/2022
CUỐI THÁNG 8/2022, 3600 TẤN PHÂN BAO ĐÃ ĐƯỢC TOAN THANG SHIPPING VẬN CHUYỂN TỪ CẢNG ISABEL, PHILIPPINES ĐẾN CẢNG KHÁNH HỘI, VIỆT NAM AN TOÀN VÀ THÀNH CÔNG.